top of page
Een basis waarop je altijd terug kan vallen
De interne succesfactoren
Intra Orange.png

Structuur

Structuur is de basis voor elke organisatie. Hoe zitten alle elementen binnen je organisatie aan elkaar verbonden? Welke functies, taken en rollen zijn er? Welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Hiërarchische aansturing of juist niet? Is je IT-landschap van deze tijd?

Structuur geeft rust.

Proces Orange.png

De klant heeft hoge verwachtingen en is nog nooit zo kritisch geweest. Men verwacht van bedrijven steeds meer transparantie met een eerlijk product en een uitzonderlijke service -en dienstverlening. Om dit te bewerkstelligen is de juiste harmonie tussen de verschillende interne en externe factoren belangrijk om te kunnen presteren.

Dat wat je naar buiten roept moet binnen kloppen en omgekeerd. Samen kijken we naar binnen en ontwikkelen een basis waar je altijd op terug kan vallen.

Proces

Welke activiteiten zijn er nodig om te komen tot je eindproduct? Zijn je ondersteunende processen en je primaire productieprocessen op elkaar afgestemd.? Wie doet wat, wanneer en waarom? En doe je het in het kader van efficiency ook op dezelfde manier? Meer flexibel of juist strak geregeld? Precies op de manier die de organisatie nodig heeft. Processen geven je inzicht.

Com Orange.png

Communicatie

Verbaal of non-verbaal. We zijn er de hele dag mee bezig. Spanningen binnen een organisatie ontstaan altijd door gebrek aan een goede onderlinge communicatie. De meeste mensen zijn namelijk tijdens het luisteren meer bezig om een antwoord te geven dan dat er echt wordt geluisterd.

Mens Orange.png

Mens

Hoe blijf jij als individu flexibel meebewegen wanneer verandering de enige constante is? Onze werkomgeving verandert enorm snel, met ontwikkelingen als artificial intelligence en robots die ons verdringen op de arbeidsmarkt. De mens moet het daarom hebben van zijn emotionele waarden, kwaliteiten en houding.

bottom of page